Będą nowe „witacze”

Od kilku miesięcy Wydział Infrastruktury Miejskiej prowadzi działania zmierzające do wymiany starych, zniszczonych „witaczy” rozmieszczonych na drogach dolotowych do miasta. Wybrany projekt prezentujemy na zdjęciu

W obecnej chwili trwają wymagane pod względem formalnym uzgodnienia z zarządcami dróg, co trwa bardzo długo. Jednak być może wymiana „witaczy” zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej Sławomir Strzelecki uzależnia szybkość i zakres tej wymiany od przeznaczenia na ten cel dodatkowych środków. Informacje o zaawansowaniu działań w tym zakresie przedstawione były na jednej z poprzednich sesji  rady miasta. Niestety nie wszyscy  informacje zauważyli.

Data opublikowania: 07:06, 19 czerwca 2009

Kategorie: Aktualności