Aktualizacja Programu Rewitalizacji Lubartowa

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Lubartów informuje, że zakończone zostały prace nad wstępną wersją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lubartów na lata 2009-2015. Program został opracowany przez firmę RES Management s.c., z uwzględnieniem zgłoszonych przez Państwa sugestii i uwag. Na obecnym, końcowym etapie prac nad programem chciałbym zwrócić się ponownie o Państwa opinię na temat Programu i zgłoszenie swoich uwag do przygotowanej wersji.
   Z aktualną wersją programu mogą się Państwo zapoznać na stronie internetowej Miasta pod adresem: www.lubartow.pl  w zakładce: Rewitalizacja. Uwagi dotyczące programu proszę kierować do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Lubartów, pod adres: wrg@um.lubartow.pl, lub na adres: poczta@um.lubartow.pl . Korespondencję można wysłać również pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów.
  Dodatkowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Lubartów, dostępni pod następującymi numerami telefonów: 0-81 854-46-22; 0-81 854-46-21; 0-81 854-46-20.
Ze względu na konieczność dokonania również konsultacji środowiskowych oddziaływania programu proszę o jak najszybsze przesyłanie ewentualnych uwag, w maksymalnym terminie do 20 lipca br.

 

 Burmistrz Miasta
 Lubartów
 /-/
 mgr inż. Jerzy Zwoliński

 

Data opublikowania: 12:03, 4 marca 2009

Kategorie: Komunikaty