Lubartów drugi w „schetynówce”

Miasto Lubartów wybuduje za 4,5 mln złotych nową drogę łącząca część przemysłową miasta z krajową 19-ką. Połowę kosztów budowy pokryje budżet państwa za drugą zapłaci samorząd miasta.

Lubartowski projekt zajął drugie miejsce na liście zadań , które będą na terenie województwa lubelskiego będą realizowane w ramach  „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” .Jak podkreśla burmistrz Jerzy Zwoliński jest to ogromny sukces choćby z uwagi na dużą konkurencję. Do urzędu wojewódzkiego, który zajmował się naborem wpłynęło 194 wnioski, w tym 42 złożone na drogi powiatowe oraz 152 złożone na drogi gminne Zgodnie z listami rankingowymi do realizacji przyjęto 43 wnioski, w tym 17 dotyczących dróg powiatowych i 26 dotyczących dróg gminnych. W Lubartowie  ramach tzw. Schetynówki wybudowana zostanie ulica Koźmińskiego o długości ponad pół kilometra natomiast dwie kolejne ulice zostaną gruntowanie przebudowane łącznie z utworzeniem nowych skrzyżowań. Mieliśmy szanse na jeszcze lepszą ocenę jednak Starosta Starownik, do którego zwróciliśmy się z propozycją współpracy (za to można było uzyskać dodatkowe punkty w ocenie) odrzucił nasza ofertę mimo, że oferowaliśmy mu zwrot poniesionych nakładów z nadwyżka dzięki, której mógłby w przyszłym roku wykonać jakieś inwestycje na drogach powiatowych. Pragnę jednocześnie podziękować przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność w tym rejonie miasta, a którzy zdecydowali się wesprzeć nasze działania, to dzięki porozumieniu z nimi uzyskaliśmy dodatkowe punkty w ocenie projektu podkreśla burmistrz Zwoliński.  Dotychczasowy dojazd do strefy gospodarczej Lubartowa, zlokalizowanej w obrębie ulic Przemysłowej i Krańcowej, odbywa się za pośrednictwem niezwykle niebezpiecznego skrzyżowania ulic: Piaskowa – Kolejowa – Lubelska. Jest to jedno z bardziej  kolizyjnych skrzyżowań w Lubartowie na którym dochodzi wielu wypadków, dziennie przejeżdża tamtędy ponad 2 tysiące pojazdów. W ramach projektu wybudowana zostanie również ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż ulicy Koźmińskiego i chodnika, zaprojektowanego wzdłuż budowanej drogi. Przebudowany zostanie także przejazd kolejowym, który aktualnie znajduje się w fatalnym stanie technicznym.

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 233/2008 z dnia 28 października 2008 r. Jego realizację koordynuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Program ma na celu:  wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego; wsparcie tworzenia powiązań sieci dróg powiatowych i gminnych z siecią dróg wojewódzkich i krajowych, prowadzące do zwiększenia dostępności lokalnych ośrodków gospodarczych.

Data opublikowania: 09:12, 24 grudnia 2008

Kategorie: Aktualności