Nadzywczajna sesja

Tylko jeden punkt obejmowała XXIV Sesja Rady Miasta Lubartów, odbywającą się 19 listopada.

W związku z uruchomieniem rządowego programu budowy dróg radnym miejskim przedstawiony został projekt uchwały w sprawie: zabezpieczenia środków na inwestycję realizowaną w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. W związku z bardzo krótkim terminem zgłaszania wniosków, okazało się, że nie można czekać do „normalnej” sesji, a istnieje konieczność zwołania posiedzenia nadzwyczajnego. Przy pięciu głosach wstrzymujących rada uchwaliła, że Gmina Miasto Lubartów zobowiązuje się do zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2009 środków finansowych w wysokości 4 451 245 PLN, stanowiących całkowity koszt inwestycji pod nazwą: „Budowa ulicy Koźmińskiego w Lubartowie”, realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg XXIV Sesja Rady Miasta Lubartów Lokalnych 2008 – 2011” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z 28 października 2008 r.

Data opublikowania: 03:11, 24 listopada 2008

Kategorie: Aktualności