Kontynuacja wspólpracy z Emilczynem

Miasto Lubartów zakończyło realizację drugiego już projektu Finansowanego w ramach Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W ukraińskim Emilczynie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod nazwą „Bliżej do Unii Europejskiej – kontynuacja działań wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej Rejonu  Emilczyńskiego”.Projekt polegał na przeprowadzeniu cykli spotkań, seminariów i wizyt studyjnych w  Polsce, polegających na wymianie doświadczeń z polskiej drogi do demokracji i Unii Europejskiej. Zajęcia obejmowały m.in. zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście Milenijnych Celów  Rozwoju oraz Agendy XXI, polski system samorządu terytorialnego; historia, uwarunkowania  prawne,  -finansowanie, funkcjonowanie parlamentu, omówienie najwartościowszych projektów z udziałem samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji w Polsce, polskie dobre praktyki, tworzenie strategii współpracy  międzysektorowej – jako czynnika funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. W  części poświęconej problematyce europejskiej zajęcia obejmowały tematykę; mechanizmów Finansowych Unii Euro p e j s k i e j , doświadczenia Polski w kilka lat podejściu do UE – korzyści i koszty polskich samorządów w UE, procedurę pozyskiwania środków unijnych przez samorządy. W trakcie pobytu w Polsce zorganizowane zostały również, oprócz zajęć warsztatowych również; wizyty w  sejmie oraz Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Ważnym elementem była również możliwość zwiedzania, Warszawskich, Lubelskich i Lubartowskich Muzeów, Kozłówki czy wreszcie miejskich szkół i przedszkoli. W ramach podsumowania projektu w Ukraińskim Emilczynie została  zorganizowana konferencja podsumowująca z udziałem 13 osobowej delegacji z Polski oraz  ukraińskich uczestników projektu. W trakcie spotkania uczestnicy mogli zaprezentować swoje opinie  na temat projektu. Panel dyskusyjny przeprowadzony został na temat efektów projektu, spostrzeżeń, perspektywy wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej oraz koniecznych reformach społeczno-gospodarczych. W trakcie pobytu w Emilczynie podpisanych zostało sześć listów intencyjnych pomiędzy szkołami różnych szczebli z jednostkami kultury z Lubartowa i Emilczyna. Specjalny  koncert dała grupa młodzieżowa ZPiT „Lubartowiacy”. Podsumowując tegoroczna edycję projektu burmistrz Jerzy Zwoliński zapowiedział kontynuację współpracy z Emilczynem i składanie aplikacji do kolejnych konkursów ogłaszanych przez ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Data opublikowania: 03:11, 24 listopada 2008

Kategorie: Aktualności