Książe Sanguszko w Lubartowie

Książę Paweł Sanguszko, potomek i spadkobierca zasłużonego dla rozwoju Lubartowa rodu, gościł wczoraj (11 czerwca) w Lubartowie. W trakcie swojego pobytu w naszym mieście wziął udział w uroczystościach 10-lecia nadania imienia Zespołowi Szkół Nr 2 i otwarciu pamiątkowej wystawy w Muzeum Regionalnym. Spotkał się również z burmistrzem Jerzym Zwolińskim i zwiedził kościół św. Anny.

Mieszkający obecnie w Brazylii książę, odwiedził Lubartów wraz z matką księżną Claude Sanguszko i Marcinem hrabią Krasickim. Podczas uroczystości w ZS nr 2 podpisany został akt odnowienia, pod którym swoje podpisy złożyli książę Paweł Sanguszko, starosta lubartowski Marian Starownik i dyr. szkoły Anna Wójtowicz. Burmistrz Zwoliński wręczył natomiast księciu Pawłowi Sanguszko pamiątkowy dyplom upamiętniający nadanie w 1998 r. tytułu „Honorowy Obywatel Lubartowa” oraz pamiątkową rzeźbioną w kamieniu statuetkę, przedstawiającą kontury Lubartowa oraz herb miejski. W Muzeum Regionalnym, gdzie otwarto wystawę zatytułowaną „Przy książęcym stole…. – porcelana z kolekcji książąt Sanguszków” zacnych gości powitała Maria Kozioł i członkowie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego. Kolejny punkt bogatego programu pobytu rodziny książęcej w Lubartowie to spotkanie w Ratuszu Miejskim podczas, którego burmistrz Jerzy Zwoliński, przybliżył gościom współczesny Lubartów. Przekazał również miejskie materiały
promocyjne, które wzbudziły zaciekawienie. Książę wyraził zainteresowanie
przesłaniem większej ich ilości do ufundowanego przez rodzinę Sanguszków
Domu Polskiego w Sao Paulo, gdzie w chwili obecnej mieści się między innymi
misja handlowa.

Data opublikowania: 13:06, 24 czerwca 2008

Kategorie: Aktualności