Dzień osób starszych

Już po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubartowie zorganizował Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Spotkanie odbyło się w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Wzięło w nim udział około 85 osób, w tym pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Lubartowie, DPS w Jadwinowie, podopieczni MOPS –u oraz uczestnicy Klubu Złotego Wieku. W uroczystości uczestniczył również burmistrz Jerzy Zwoliński. W części artystycznej wystąpili: chór z Lubartowskiego Ośrodka Kultury pod kierunkiem Alfreda Kędziory, Kapela ZPiT „Lubartowiacy”, soliści z MDK orazsami pensjonariusze.

Data opublikowania: 23:11, 12 listopada 2007

Kategorie: Aktualności