POMOC DLA UCZNIÓW (Stypendia socjalne)

 

Urząd Miasta Lubartów – Wydział Oświaty, Kultury i Sportu informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym należy złożyć do dnia 15 września 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta Lubartów.

Stypendium przysługuje uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł. (netto).

Wnioski można pobrać w pokoju nr 133 i nr 233 Urzędu Miasta Lubartów oraz pobierając plik z zamieszczonego poniżej łącza.

Data opublikowania: 14:07, 30 lipca 2007

Kategorie: Komunikaty