Super wynik miejskich podstawówek

W obowiązkowym sprawdzianie końcowym dla szkół podstawowych, podległe samorządowi miejskiemu szkoły uzyskały bardzo dobre wyniki bijąc na głowę wyniki wojewódzkie i powiatowe.

Średni wynik na terenie miasta wyniósł 28,7 pkt. gdy na terenie powiatu 26,5 pkt. i był wyższy o 2 procent niż średnia dla całego województwa i zaledwie o 0,5 pkt. niższy niż najlepszej w Lublinie SP 6. W tym zestawieniu średni wynik SP 4 wyniósł 28,5 (VIa 27,8; VI 29,3 pkt.), a SP1 −27,2. Zdecydowanie najlepszy wynik osiągnęła SP 3, przewyższając o ponad 3 proc średnią wojewódzką i wynik najlepszej podstawówki w Lublinie. Średnia w SP3 to 29,8 pkt, najlepsza VId uzyskała 35 pkt. na 40 możliwych (VIa – 27,3; VIb−27.2, VIc -28,6; VId – 35; VIe−30,3)

Data opublikowania: 23:06, 5 czerwca 2007

Kategorie: Aktualności