Lubartowskie Centrum Kultur Europejskich

W ostatnim czasie (14 maja)doszło do podpisania kolejnej umowy o współpracy w dziedzinie kultury z Łuckiem na Ukrainie.

Umowa ta pozwoliła na to, aby Lubartów mógł się ubiegać o dofinansowanie dokumentacji Lubartowskiego Centrum Kultur Europejskich , jakie może powstać w naszym mieście. Dzięki współpracy wydziałów Promocji i Projektów Społecznych oraz Wydziału Rozwoju Gospodarczego, w błyskawicznym tempie napisany został projekt do programu INTERREG − Program sąsiedztwa  Polska − Białoruś − Ukraina, który obejmuje finansowanie współpracy pomiędzy przygranicznymi województwami z Polski, a sąsiednimi regionami spoza terenu wspólnoty z terytorium naszych wschodnich są siadów. Przy pomocy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny udało się podpisać umowę z administracją miasta Łucka, to otworzyło drogę do składania projektu, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie finansowania dokumentacji technicznej i projektu Lubartowskiego Centrum Kultur Europejskich . Z kolei udział w tym programie pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów w ocenie projektu samej budowy centrum, jaki składany będzie w przyszłości w ramach pozyskiwania funduszy unijnych.

Data opublikowania: 15:05, 31 maja 2007

Kategorie: Aktualności