Współpraca z Ukrainą

Międzynarodowe kontakty Lubartowa realizowane są od kilku lat na wielu płaszczyznach i mają na celu promocję naszego miasta na forum międzynarodowym, aktywizację wymiany gospodarczej i kulturalnej między Lubartowem a jej zagranicznymi partnerami. W chwili obecnej Lubartów ma podpisane dwie umowy o partnerstwie z Węgierskim Hajdudorog i Raseiniai na Litwie. Do tego grona dołączyć może wkrótce ukraińskie miasteczko, z mieszkańcami w wielu przypadkach o polskich korzeniach.

Kilka dni temu (8-10maja 2007) na czele z burmistrzem Jerzym Zwolińskim przebywała na Ukrainie w miasteczku Emilczyn delegacja z Lubartowa. Z propozycją nawiązania kontaktów zwrócił się do burmistrza konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Łucku  Wojciech Gałązka, ze strony Ukraińskiej inicjatorką była natomiast Walentyna Turowska- Dmitrenko założycielka Młodzieżowego Centrum Kultury Polskiej w Emilczynie. Z ramienia urzędu miasta, przygotowaniem listu intencyjnego oraz organizacją wyjazdu zajął się  Wydział Promocji i Projektów Społecznych. Celem nawiązania stosunków partnerskich z Emilczynem jest wspieranie współpracy dwóch miast w dziedzinie gospodarki, administracji, sztuki, kultury, nauki, spraw młodzieży i oświaty. Wizyta była przygotowywana z myślą o pozyskaniu funduszy europejskich na realizację projektów współpracy miast partnerskich z miastami z poza terenu Unii Europejskiej w aspekcie pozyskania środków w kolejnym okresie programowania w latach 2007-13 i miała charakter roboczy.  W jej trakcie doszło do podpisania umowy o realizacji projektu z zakresu kultury oraz trójstronnej umowy między: administracją państwową rejonu (powiatu) Emilczyńskiego, władzami miejskimi Emilczyna a Lubartowem. Delegacja z Lubartowa przekazała również przygotowany przez Bibliotekę Miejską zestaw książek do biblioteki działającej w Młodzieżowym Centrum Kultury Polskiej. Przekazane zostało również wsparcie finansowe na rzecz katolickiej parafii w Emilczynie.

Data opublikowania: 13:05, 17 maja 2007

Kategorie: Aktualności