VI Sesja Rady Miasta

W trakcie obrad VI Sesji Rady Miasta Lubartów radni przyjęli jeden z najważniejszych dokumentów w funkcjonowaniu samorządu, a mianowicie budżet miasta na 2007 r.

Składając sprawozdanie z pracy swojej i podległego urzędu, burmistrz Jerzy Zwoliński poinformował radnych  m.in. o wynikach kontroli, jakie prowadził Urząd Kontroli Skarbowej – Kontrolerzy nie mieli zastrzeżeń, co do finansów Urzędu Miasta, podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdzała funkcjonowanie Wydziału Spraw Społecznych. Realizując kolejne punkty porządku obrad radni przyjęli sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podjęli uchwałę o likwidacji Filii Szkoły Podstawowej nr 1. Burmistrz Zwoliński poinformował o zakończeniu procedury opiniowania tej sprawy m.in. przez kuratora oświaty. Powtórzył jednocześnie zapewnienie, że obiecane na jednej z poprzednich sesji oraz w rozmowach z rodzicami 200 tys., na adaptację pomieszczeń w celu przyjęcia dzieci z filii, trafi do SP 1 w dwóch kolejnych latach. Najważniejszym punktem obrad była uchwała budżetowa. W głosowaniu 11 radnych koalicji (Współpraca i Rozwój, Nasz Dom, Platforma Obywatelska, „Ziemia Lubartowska”) poparło projekt budżetu, 10 radnych opozycji wstrzymało się od głosowania.

Data opublikowania: 22:04, 4 kwietnia 2007

Kategorie: Aktualności