V Sesja Rady Miasta

Podczas obrad V sesji Rady Miasta dokonano szeregu zmian w obsadzie najważniejszych funkcji pełnionych w tym gremium. Uchwalono Program Pracy Rady Miasta Lubartów na obecną V kadencję.

Zgodnie z ustaleniami rządzącej w Lubartowie koalicji, w której uczestniczą przedstawiciele lokalnych ugrupowań wyborczych: „WiR” (Współpraca i Rozwój), „ND”(Nasz Dom), „ZL” (Ziemia Lubartowska) oraz „PO” (Platforma Obywatelska), rezygnującego z funkcji dotychczasowego przewodniczącego RM Tadeusza Trąbkę (WiR), zastąpił Jacek Zalewski (PO), który wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Na miejsce Zalewskiego wiceprzewodniczącą RM została wybrana Ewa Grabek (WiR). Pozostaje nieobsadzone miejsce drugiego wiceprzewodniczącego, po rezygnacji z tej funkcji Zbigniewa Moskaluka. W skład RM po złożeniu ślubowania wstąpił Waldemar Kula (WiR). Po wygaśnięciu mandatu Michała Filipowicza, który ze względów formalnych wcześniej złożył mandat, radnym został kandydat z tej samej listy wyborczej uzyskujący największą po ustępującym liczbę głosów uzyskaną w wyborach. Dokonano też zmian w składach niektórych komisji.
 Radni przyjęli  również „Program  Pracy Rady Miasta Lubartów Na V Kadencję 2006-2010”, który stanowi w istocie intencję, zaznaczenie priorytetów oraz informację o ukierunkowaniu działań samorządu Lubartowa na najbliższe cztery lata. (pobierz tekst programu)

 

Data opublikowania: 15:03, 19 marca 2007

Kategorie: Aktualności