Śmietniki na os. Popiełuszki

Mieszkańcy osiedla ks. J. Popiełuszki skarżą się, że śmietniki stoją w nieodpowiednim miejscu, a śmieci są rzadko wywożone.

W planach było ustawienie większej liczby kontenerów i ich ogrodzenie. SM częściowo wywiązała się z tego zadania – śmietniki zostały przeniesione, ale…ok. 3 metry dalej, a ogrodzenia jak nie było, tak nie ma. Zarząd SM  w lipcu wystosował  do Urzędu Miasta podanie z prośbą o wydanie opinii na temat przeznaczenia zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego działek, na których miałyby zostać wybudowane osłony na kontenery na odpadki stałe dla mieszkańców os. Popiełuszki. Do podania została dołączona mapa z lokalizacją owych kontenerów. Jednak opinia Urzędu Miasta była negatywna. Okazało się, że prezes SM chciał ustawić śmietniki na drodze dojazdowej łączącej tereny os. Popiełuszki z projektowaną ulicą tzw. drogą wschodnią. A śmietniki nie powinny być lokalizowane w miejscach nie przewidzianych w planach zagospodarowania poszczególnych osiedli. Musi być zachowana właściwa odległość od okien budynków mieszkalnych, trzeba uwzględnić formę architektoniczną, funkcjonalność oraz aspekt estetyczny lokalizacji śmietników, a zostało to pominięte.
Źródło „Lubartowiak”

Data opublikowania: 23:09, 18 września 2006

Kategorie: Aktualności