Wody nie zabraknie

W czasie lipcowej suszy w województwie lubelskim przybywa gmin, w których brakuje lub może zabraknąć wody.

Braku wody nie muszą się natomiast obawiać mieszkańcy Lubartowa. A to za sprawą inwestycji zakończonej w czerwcu ubiegłego roku. Rozwiązanie, które zostało zrealizowane zapewnia bezpieczne zaopatrzenie w dobrą wodę na najbliższych 30 lat. Jest to inwestycja, która nie tylko zaspakaja zbiorowe potrzeby mieszkańców, umożliwia też rozwój miasta, tak w sferze budownictwa mieszkaniowego, jak i przemysłowego. Ważne jest również to, iż modernizacja została przeprowadzona przy znacznym udziale funduszy unijnych.

Data opublikowania: 13:08, 25 sierpnia 2006

Kategorie: Aktualności