Wystawa o ”Solidarności” w LOK

8 lipca 1980 w WSK Świdnik załoga rozpoczęła strajk, który szybko rozprzestrzenił się na cały Region i w okresie do 25 lipca objął ponad 50 tysięcy osób w 150 zakładach pracy całej Lubelszczyzny. Czynnie do protestu włączyły się również załogi lubartowskich zakładów pracy: Huta Szkła, Garbarnia i Mechaniczne Zakłady Produkcyjne, Rejon Budowy Mostów.

W Galerii Lubartowskiego Ośrodka Kultury 15 grudnia otwarto wystawę poświęconą “Solidarności”. Rozpoczęto ją występem ZPiT “Lubartowiacy”. Wśród zaproszonych gości znalazły się osoby związane z ruchem narodowo-niepodległościowym działający w “Solidarności” w latach osiemdziesiątych i obecnie oraz obecni przedstawiciele władz samorządowych.
Pomysłodawcą wystawy jest Waldemar Świrszcz, który zebrał liczne eksponaty. Wśród nich możemy zobaczyć kalendarium lubelskiego lipca 1980, fragmenty książek, zdjęcia, materiały pochodzące z lat 1980-1981, z listopada 1981 przedstawiające strajki studenckie, oryginalne obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego, biuletyn Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego WSK PZL Świdnik z dnia 14 grudnia 1981 r oraz ciekawe zbiory filatelistyczne. Możemy zobaczyć również lokalne biuletyny informacyjne, wśród których znajduje się “Solidarność Ziemi Lubartowskiej”.
Materiały do wystawy udostępnili: Oddział NSZZ Solidarność w Lubartowie, Janina Biegalska, Dariusz Kuźnia – ekspozycja filatelistyczna, Andrzej Żeromski, Sławomir Głuchowski i Waldemar Świrszcz.

Data opublikowania: 15:08, 31 stycznia 2006

Kategorie: Aktualności