Kolektor wschodni

W listopadzie ub. roku rozpoczęły się roboty budowlane realizowane w ramach programu Phare 2002 SSG Spójność Społeczno Gospodarcza. Beneficjentem projektu pn. „Rozwój gospodarczy Lubartowa” jest Związek Miasta i Gminy Lubartów, który został powołany w grudniu 2001 r. przez Miasto Lubartów i Gminę Lubartów w celu wspólnego wykonywania zadań w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej dla zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców

W zakres zadania wchodziło wykonanie ok. 25 km sieci kanalizacyjnej w północno-zachodniej i południowej części miasta oraz we wsiach Lisów i Łucka, ponad 1,2 km sieci wodociągowej w osiedlu mieszkaniowym Zwycięstwa I w Lubartowie oraz gruntowna modernizacja ujęcia wody dla miasta i gminy. Budżet projektu wynosi około 2,4 mln euro, z czego dotacja stanowi ponad 1,8 mln euro. Jak informuje burmistrz Jerzy Zwoliński: w chwili obecnej w ramach tego zadania na terenie miasta wykonane zostało 80% budowy 5 km kolektora „Wschodniego”, 90% z 3,6 km sieci  wodociągowo – kanalizacyjnej  w rejonie obwodnicy oraz zakończono modernizację ujęcia wody. Dobiegają końca prace przy budowie kolektora na ul. Łąkowej. Jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na kontynuowanie prac przy realizacji tego projektu, to jak zapewniają przedstawiciele konsorcjum, które wykonuje roboty, będą one kontynuowane w dalszym ciągu. Przewidywany czas zakończenia tej inwestycji to połowa przyszłego roku.

Data opublikowania: 11:11, 21 listopada 2005

Kategorie: Aktualności