Inwestycja za 16 milionów

Wkrótce rozpoczną się roboty budowlane, które będą realizowane w ramach programu Phare 2002 Spójność Społeczno Gospodarcza.

 Beneficjentem projektu pn. „Rozwój gospodarczy Lubartowa” jest Związek Miasta i Gminy Lubartów, który został powołany w grudniu 2001 r. przez Gminę Miasto Lubartów i Gminę Lubartów. Planowany termin zakończenia listopad 2005 roku.
W zakres zadania wchodzi wykonanie ok. 25 km sieci kanalizacji sanitarnej w północno – zachodniej i południowej części miasta oraz we wsi Lisów i Łucka, ponad 1,2 km sieci wodociągowej w os. Zwycięstwa w Lubartowie, a także modernizacja ujęcia wody dla miasta i gminy.
W dniu 15 października 2004 r. Przedstawiciele Związku Miasta i Gminy –Jerzy Zwoliński – Przewodniczący Zarządu oraz Janusz Bodziacki – Zastępca Przewodniczącego podpisali kontrakt na roboty budowlane z Przedstawicielem Wykonawcy Eugeniuszem Urbanem – Prezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A., które pełni rolę lidera konsorcjum trzech firm zawiązanego dla potrzeby realizacji kontraktu. Partnerami PRD są lubelskie firmy PISiE „INTERBUD” i PRI „Energopol – Lublin S.A.

Data opublikowania: 15:10, 29 października 2004

Kategorie: Aktualności