Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej

W lutym ubiegłego roku 13 Gmin Powiatu Lubartowskiego postanowiło razem poprowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi. Dla wdrożenia projektu utworzony został związek celowy gospodarki odpadami.

 2 września powołane zostały władze Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej- przewodniczącym zgromadzenia związku został burmistrz Jerzy Zwoliński.
w-ce przew. zgromadzenia związku – Sławomir Cieszko, Wójt Gminy Firlej. II w-ce przew. zgromadzenia związku – Stanisław Jaśkiewicz, Burmistrz Kocka. Przewodniczącym Zarządu Związku został – Jacek Krzysztof Świętoński. Z-ca przew. zarządu związku – Jarosław Jośko, Wójt Gminy Ostrów. II z-ca przew. zarządu związku – Wiesław Meksuła, Wójt Gminy Kamionka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Artur Chomiuk – Wójt Gminy Abramów, Wacław Osiej – Wójt Gminy Ostrówek, Piotr Wałecki – Wójt Gminy Jeziorzany, Stanisław Wołoszkiewicz  – Wójt Gminy Uścimów. Natomiast komisję budżetową tworzą: Janusz Bodziacki – Wójt Gminy Lubartów. Kazimierz Szymczak – Wójt Gminy Serniki. Sławomir Cieszko, Wójt Gminy Firlej i Stanisław Jaśkiewicz, Burmistrz Kocka. W najbliższym czasie powołany zostanie dyrektor  zarządzający i utworzone biuro związku.  Jednym z podstawowych celów działania oprócz gospodarki odpadami będzie edukacja, planowane jest przygotowanie specjalnego projektu edukacyjnego, dla dzieci i młodzieży, który następnie realizowany byłby we wszystkich szkołach działających na terenie gmin tworzących związek. Koszty całego przedsięwzięcia oceniane są na kwotę od 13 do 26 mln. Złotych zależnie od wybranej opcji, z czego 75% pochodzić ma z funduszy unijnych pozostała część zostanie proporcjonalnie do liczby mieszkańców rozłożona na gminy powiatu. Takie działania wymagały będą budowy nowego wysypiska odpadów wraz z sortownią w okolicach Lubartowa – prawdopodobnie będzie ono budowane na terenie gminy Kamionka. Byłoby to wysypisko tzw. resztkowe trafiałyby tam odpady, które pozostały by po segregacji i odzyskaniu makulatury, szkła plastiku i metali.

Data opublikowania: 12:04, 8 września 2004

Kategorie: Aktualności