Odświeżania Lubartowa ciąg dalszy

W Urzędzie miasta Lubartów trwają prace nad kolejnym planem rewitalizacji, tym razem obejmującym duży obszar miasta.

Rewitalizacja obejmowałaby obszar objęty ochroną konserwatora zabytków. Prace obejmowałyby obiekty  których właścicielem jest miasto. Właściciele budynków prywatnych jeśli chcieliby skorzystać z funduszy unijnych musieliby np. założyć stowarzyszenie. 27 maja Rada Miasta przyjęła uchwałę upoważniającą  burmistrza do opracowanie planu rewitalizacji. Teraz jak informuje burmistrz Jerzy Zwoliński  nastąpi etap szerokich konsultacji społecznych. W tym celu powołany zostanie zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele organizacji społecznych  mieszkańców, który będzie miał za zadanie określić główne ramy w jakich opracowywany ma być plan. Natomiast drugi zespół przygotuje stronę merytoryczna: dokumenty, projekty. Do końca roku powinien powstać plan rewitalizacji, który zwierał będzie szczegółowe projekty w oparciu o które będą przygotowywane szczegółowe opracowania zmierzające do pozyskania funduszy unijnych na zmianę oblicza Lubartowa.

Data opublikowania: 00:06, 10 czerwca 2004

Kategorie: Aktualności