XVIII Sesja Rady Miasta

Znaczną część obrad tej sesji radni poświęcili Wieloletniemu Planowi Inwestycyjnemu Miasta Lubartów na lata 2005 – 2015.

Część radnych miała wątpliwości co do zasadności lub zakresu działania, w niektórych punktach umieszczonych  w planie. Wątpliwości te dotyczyły głównie mieszkalnictwa, w którym punktem niezgody była kwota przeznaczona na ten cel jak i lata realizacji. Dyskutowano również nad uchwałą w sprawie nadawania tytułu “Zasłużony dla Miasta Lubartowa”. Jak mówi przyjęta ostatecznie uchwała, tytuł jest wyróżnieniem i wyrazem uznania Rady Miasta i nadawany jest przez Radę za wybitne zasługi dla Miasta Lubartowa. Może on być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym. Z wnioskiem o nadanie tytułu mogą wystąpić radni, Burmistrz Miasta, organizacje społeczne, gospodarcze, stowarzyszenia oraz inne jednostki organizacyjne. Przyjęto również uchwały dotyczące  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Miasta, przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji Lubartowa. Określono również obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących zajęcia w różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Lubartów.

Grzegorz Paśnik, „Lubartowiak”

Data opublikowania: 27 maja 2004

Kategorie: Aktualności