Uśmiech na twarzy dziecka jest najpiękniejszym podziękowaniem …

16 lutego 2004 roku, w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbyła się zabawa karnawałowa dla 300 dzieci z terenu miasta Lubartowa.

W trakcie jej trwania odbywały się liczne konkursy, gry i zabawy, za które dzieci otrzymywały drobne upominki. Całość imprezy prowadzona była przez aktorów „Teatru Małego” z Lublina. Jednym z punktów programu było wystawienie teatrzyku przez aktorów z Agencji Artystycznej w Lublinie. Sfinansowaniem części kulturalnej zabawy karnawałowej zajęła się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie. Uwieńczeniem akcji było rozdanie atrakcyjnych paczek przez Mikołaja.
Dobór dzieci uczestniczących w zabawie, których przedział wiekowy kształtował się od 3 do 12 lat, spoczywał na pracownikach socjalnych, którzy sporządzili listy a następnie imienne zaproszenia.

Zabawa została zorganizowana w oparciu o projekt socjalny przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie, Urzędu Miasta Lubartów oraz Lubartowskiego Ośrodka Kultury. Na zorganizowanie zabawy pozyskane zostały środki finansowe z Urzędu Miasta w wysokości blisko 6000zł oraz z lokalnych instytucji tj.: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Sejmiku Dzieci i Młodzieży Szkół Miasta Lubartowa, Przedsiębiorstwa Budowy Mostów, Sp. s j „Lider” oraz Sp. z.o.o „Dekal”.

Z zebranych środków pieniężnych zakupione zostały przez pracowników MOPS artykuły spożywcze, z których wykonano 300 paczek dla dzieci z ubogich rodzin z terenu miasta Lubartowa. W ramach zapewnienia poczęstunku dla dzieci biorących udział w zabawie karnawałowej nieodpłatnie pączki przekazały piekarnie: PSS „Społem” oraz Bigoraj – Jeżowski. Dodatkowo uczestnicy otrzymywali mandarynki oraz soki.
Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie zabawy były Agnieszka Antonik, Anna Borowicz, Małgorzata Mikołajczak, Wanda Zygadło, Dorota Golak, Jagoda Sagan oraz Halina Stanisławska. Ponadto do akcji zabawy choinkowej przyłączyły się: Gimnazjum nr 1 i 2, Szkoła Podstawowa nr 4, Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, I i II Liceum Ogólnokształcące, oraz wolontariusz Józef Małyska.

Data opublikowania: 17:05, 20 lutego 2004

Kategorie: Aktualności