Strefa inwestora

   Główne tereny gospodarcze Lubartowa  zlokalizowano po zachodniej stronie miasta w obszarze wytyczonym przez obwodnicę i tory linii kolejowej przebiegającej przez Lubartów oraz na południu miasta od stacji kolejowej obszar zagospodarowania gospodarczego poszerza się w kierunku wschodnim, aż do osi ul. Lubelskiej. Po 1989 r. inwestowano, oprócz „tradycyjnych” obszarów, również w północno wschodniej części Lubartowa – wzdłuż osi ul. Wierzbowej.

mapa

Tradycyjne obszary inwestowania w Lubartowie  

Działania zmierzające do stworzenia kompleksowej oferty inwestycyjnej Lubartowa podjęto po 1989 r.:

  • rozpoczęto wykup rozdrobnionych gruntów rolnych,
  • ustanowiono ich przeznaczenie gospodarcze w Planie Zagospodarowania Przestrzennego,
  • dokonano scalenia gruntów,
  • przygotowano grunty infrastrukturalnie do celów inwestycyjnych w projekcie „Czas na Lubartów – kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje” – realizowanym z udziałem funduszy UE. Efekty projektu  zostały wyróżnione w konkursie organizowanym przez PAIiIZ „Grunt na Medal” w 2010 r.,
  • przygotowane grunty włączono do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec Podstrefa Lubartów ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.),
  • w innym projekcie realizowanym również przy współudziale środków UE w 2011 roku sformułowano pojęcie Lubartowskiej Strefy Gospodarczej, jako spójnego produktu marketingowego promującego Lubartów wraz z ofertą inwestycyjną miasta, Lubelszczyznę oraz lubartowskich przedsiębiorców.

   Oferowany obecnie obszar to łącznie ponad 12 ha terenów typu Greenfield, leżących w zachodniej części miasta w rejonie ulic Gazowa i Nowodworska.


Szczegóły oferty inwestycyjnej Lubartowa można poznać TUTAJ

 

Data opublikowania: 12:16, 10 kwietnia 2012