Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej

Adres:

21-100 Lubartów,
ul. Cmentarna 10
Prezes – Zuzanna Sitarz

Stowarzyszenie Kupców Polskich Ziemi Lubartowskiej powstało w okresie międzywojennym. Reaktywowano je w roku 1991, jednak działalność nie wychodziła poza sprawy kupieckie. W roku 1998 stowarzyszenie poszerzyło formułę i zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej. Obecnie zrzesza prawie 100 osób prowadzących działalność gospodarczą. Przekrój firm jest bardzo szeroki. Najliczniej reprezentowani są kupcy branży spożywczej 26% i przemysłowej 25%. Firmy produkcyjne reprezentuje 18% członków, firmy usługowe 15%. Pozostałe to hurtownie spożywcze i przemysłowe, firmy dystrybucyjne i inne. Firmy produkcyjne działają w branżach: spożywczej, odzieżowej, mięsnej, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych.

Władze stowarzyszenia biorą udział w kształtowaniu korzystnego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Znaczącą rolę odgrywa tu Koło Promocji Przedsiębiorczości, które stara się kształtować pozytywny wizerunek firm oraz ułatwia im nawiązywanie kontaktów zewnętrznych. Członkowie SKiPPZL aktywnie uczestniczą w życiu społecznym i gospodarczym Lubartowa. Współdziałają z samorządem w zakresie tworzenia dogodnych warunków dla inwestorów, zarówno lokalnych, jak i zewnętrznych. Włączają się aktywnie w życie miasta i powiatu. Obecnie SKiPPZL ma swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej Lubartowa (5 osób), w Powiatowej Radzie Zatrudnienia oraz w Zespole opracowującym Strategię Rozwoju Powiatu Lubartowskiego. Organizuje spotkania z przedstawicielami instytucji np. ZUS, US, SANEPID, które służą wyjaśnieniu różnorodnych wątpliwości, rozwiązaniu problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące działalność gospodarczą. Reprezentuje stanowisko tej grupy w kontaktach z władzami samorządowymi. Zaprasza posłów Ziemi Lubelskiej różnych opcji politycznych, których informuje o problemach mieszkańców.

Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem imprezy Lubartowskie Dni Przedsiębiorczości „Babie Lato 99”, której założeniem była promocja miasta i lokalnych przedsiębiorców.

SKiPPZL jest organizacją otwartą na różne formy współpracy. Chętnie wymienimy doświadczenia w zakresie działań zmierzających do poprawy warunków prowadzenia firm.

Data opublikowania: 11:05, 5 maja 2004