Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

logoPGK

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. powstała w 2007 r. w wyniku przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę prawa handlowego.

   Od 46 lat nieprzerwanie świadczymy usługi w zakresie dostawy wody pitnej oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków. W 2005 r. przeprowadzona została gruntowna modernizacjaujecie wody ujęcia wody wybudowanego w 1975 r. Stację wyposażono w trzy zestawy filtrów zapewniających odpowiednią jakość wody pitnej oraz zestaw hydroforowy, dzięki któremu utrzymywane jest stałe ciśnienie wody w sieci.

   Od 1997 r. funkcjonuje mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków w technologii fińskiej BIOLAK, która na chwilę obecną posiada rezerwy wydajności rzędu 30 % przepustowości hydraulicznej i przyjmowania zanieczyszczeń rzędu 50%. Na terenie oczyszczalni zamontowana jest również stacja zlewna, umożliwiająca dostawę ścieków przez firmy zewnętrzne. Dzięki pracy oczyszczalni wróciło życie biologiczne w rzece Wieprz, zatrzymany został proces niszczenia flory i fauny zarówno w samej rzece jak i na nabrzeżach. Woda pod względem wizualnym i zapachowym jest czysta, co zachęca mieszkańców okolic Lubartowa do spacerów.

  logo PCA Spółka w swojej strukturze posiada laboratorium, które w styczniu 2012 r. uzyskało certyfikat akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji. Posiadana akredytacja zapewnia, że analizy wykonywane są według najwyższych standardów badań, gwarantując ich wiarygodność, bezstronność i rzetelność, przez kompetentny personel stale podnoszący swoje kwalifikacje poprzez szkolenia oraz udział w badaniach międzylaboratoryjnych. Laboratorium PGK Sp. z o.o. oferuje wykonanie analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz badań fizyko – chemicznych ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Przedsiębiorstwo dysponuje stale rozbudowywaną flotą pojazdów specjalnych służących do świadczenia usług wywozu i unieszkodliwiania odpadów stałych i ciekłych. Swoja działalnością obejmujemy teren Miasta i Gminy Lubartów oraz gminy ościenne.

Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. jest:

 • pozyskiwanie, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • unieszkodliwianie odpadów,
 • wywóz nieczystości stałych i ciekłych,
 • utrzymanie i konserwacja terenów zielonych,
 • ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic i placów,
 • utrzymanie czystości w budynkach,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • administrowanie cmentarzem komunalnym.

Dodatkowo Spółka świadczy usługi w zakresie:

 • utrzymania i konserwacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • czyszczenia kanalizacji samochodem specjalistycznym,
 • włączania przyłącza do miejskiej sieci wodociągowej,
 • wykonywania analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.

DANE FIRMY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 26 48
tel./fax: 81 855 20 96

Dział Wodociągów i Kanalizacji
ul. Nowodworska
21-100 Lubartów
tel.: 81 854 34 75
tel./fax: 81 855 25 20

Laboratorium
ul. Nowodworska
21-100 Lubartów
tel.: 81 854 34 75
tel./fax: 81 855 25 20

Dział Usług Komunalnych
ul. Sławińskiego
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 29 79
tel./fax: 81 854 15 03

Oczyszczalnia ścieków
ul. Sławińskiego
21-100 Lubartów
tel.: 81 855 27 17

Data opublikowania: 12:14, 10 kwietnia 2012