Skład

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie

W ramach realizacji zadań własnych gminy Miasto Lubartów wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356), Burmistrz Miasta Lubartów Zarządzeniem Nr VI/479/13 z dnia 1 lipca 2013 roku powołał Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie w aktualnym składzie:
 
1.     P. Krystyna Bajda
 
2.     P. Marzena Faraj
 
3.     P. Krzysztof Kirylak
 
4.     P. Agnieszka Kowalska
 
5.     P. Janina Maciejewicz
 
6.     P. Magdalena Monist – Czerwińska
 
7.     P. Krystyna Targońska
 
8.     P. Lucyna Zasada

Data opublikowania: 13:40, 31 grudnia 2015