MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie odbywają się średnio 2 razy w miesiącu (co druga środa) w sali obrad w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12.
________________________________________
Zagadnieniami związanymi z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii zajmuje się Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (Urząd Miasta Lubartów, II piętro, pok. 221), który ściśle współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubartowie.

Na terenie miasta działają dwa bezpłatne punkty konsultacyjne dla osób borykających się z uzależnieniami oraz ich rodzin:

1. przy ul. Lubelskiej 79 lok III we wtorki w godz. 8-14 otwarty jest Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem narkotykowym i/lub hazardowym oraz ich rodzin. Punkt prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – były pracownik MONAR w Ostrołęce – Pani Anna Dobek.

2. przy ul. 3 Maja 24A w czwartki w godz. 14.30-19.30 otwarty jest Punkt Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Punkt prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień – Pani Wanda Suchorab.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z porad i wsparcia w ww. zakresie.

Pomoc udzielana w Punktach Konsultacyjnych jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Przeznaczona jest dla mieszkańców Miasta Lubartów.

Ponadto osoby uzależnione, współuzależnione, dotknięte przemocą mogą uzyskać pomoc

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie,
ul. Cicha 14, 21-100 Lubartów
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu:
tel. 698 382 656
wtorek w godz. 15.00 – 19.00
środa w godz. 7.30 – 15.00
piątek w godz. 10.30 – 18.00

2. Stowarzyszenie „Nadzieja” Klub Abstynenta
ul. 3 Maja 24A, 21-100 Lubartów
tel. 500 12 12 19, 81 855 46 27
Grupa AA (dla osób uzależnionych od alkoholu)
Środa godzina 18.00 – ul. 3 Maja 24A
Miting grupa Al.-Anon (dla osób współuzależnionych)
Poniedziałek godz. 18.00 – ul. 3 Maja 24A

3. Stowarzyszenie „ODNOWA”
ul. Lubelska 32, 21-100 Lubartów (na czas remontu Stara Plebania przy Kościele Św. Anny w Lubartowie)
tel. 603 717 926, 691 047 823 (dyżur poniedziałek 17.00-18.00)
Grupa AA (dla osób uzależnionych od alkoholu)
Niedziela godzina 11.00 – ul. Słowackiego 6 (Stara Plebania przy Kościele Św. Anny w Lubartowie)

4. Anonimowi Alkoholicy „Grupa Droga do Wolności w Lubartowie”
ul. Lubelska 97a (budynek przy Kościele M.B.N.P)
tel. 799 365 365 kod 19730806
Grupa AA (dla osób uzależnionych od alkoholu)
Czwartek godzina. 18.00 – ul. Lubelska 97A

5. ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny
ul. Lubelska 32, 21-100 Lubartów
Bezpłatna Poradnia Młodzieżowo-Rodzinna „Alwernia”
Salka przy Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów
tel. 506 183 304

Poradnictwo Psychologiczne:
tel. 502 283 022 każdy wtorek w godz. 16.00-19.00
tel. 605 782 018

Poradnictwo Ogólne
tel. 663 594 654
tel. 506 863 142

Poradnictwo Logopedyczne
tel. 607 380 249

6. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Lubartowie
ul. Lipowa 3a (I piętro), 21-100 Lubartów
tel. 533 709 254, 81 475 33 50

 

Mitingi w zasięgu 25 km od Lubartowa – LINK >>>

Mitingi online – LINK >>>

 

Przydatne telefony
801 14 00 68 – POMARAŃCZOWA LINIA – ogólnopolski telefon zaufania dla rodzin z problemem alkoholowym i rodziców pijących nastolatków, zażywanie narkotyków
801 12 00 02 – NIEBIESKA LINIA – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
801 199 990 – OGÓLNOPOLSKI ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania, Całodobowy, 7 dni w tygodniu
116 111 – Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży czynny całą dobę /bezpłatny/

Data opublikowania: 10:39, 23 grudnia 2019