Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział Lubartów

Adres:

 ul. Cmentarna 10
21-100 Lubartów
Tel./fax.: 0-81/855-14-20
Kierownik – Ewa Karpniuk-Frynas

Lubartowski Oddział Fundacji powstał w 1991 roku. Początkowo koncentrował się na prowadzeniu działalności szkoleniowej. Od listopada 1996 roku rozszerzył swą działalność i funkcjonuje jako Agencja Rozwoju Lokalnego.

W ramach Agencji działa:

Lokalny Ośrodek Szkoleniowy

  • Dostarcza kwalifikacji zawodowych osobom bezrobotnym oraz zagrożonym utratą pracy
  • Oferuje szeroką gamę kursów, kształcąc młodzież i dorosłych na szkoleniach zawodowych, komputerowych, biznesowych i językowych

Klub Pracy

  • Prowadzi bezpłatne usługi doradcze
  • Udziela pomocy psychologicznej, prawnej i zawodowej
  • Organizuje giełdy pracy

Ośrodek Wspierania Biznesu

  • Prowadzi usługi informacyjne, doradcze dla małych i średnich firm oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Pośrednictwo pracy

  • Bezpłatne pozyskiwanie i przekazywanie ofert pracy

Inna działalność

  •     * Aktywizacja lokalnego środowiska – czynna współpraca z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej, Stowarzyszeniem Niezależna Grupa Działań Lokalnych.

Data opublikowania: 10:05, 5 maja 2004