Lubartowski Ośrodek Kultury

 

Lubartowski Ośrodek Kultury

tel/fax 081 8552242; 081 8545629

strona www: www.loklubartow.pl

e-mail: L.O.K@interia.pl

ul. Lubelska 68,

21-100 Lubartów

NIP: 714 – 13 – 61 – 519

konto: BPH O/Lubartów 71 1060 0076 0000 4020 6000 6271

REGON 000284977

 

Lubartowski Ośrodek Kultury rozpoczyna rok kulturalno-oświatowy 1 października każdego roku kalendarzowego w  stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy. LOK rozwija indywidualne i grupowe zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnia  rożne dziedziny kultury, sztuki i sportu: taniec ludowy, towarzyski, współczesny,  muzyka, gra na gitarze, śpiew wokalny i chóralny, gry umysłowe,  teatr tańca, recytacja poezji, plastyka, film. Organizuje imprezy o charakterze  historycznym jak:  obchody Dnia Niepodległości 11-listopada,  Święta Konstytucji 3-Maja, pokazy historyczne, obchody Dni Miasta z okazji lokacji Lubartowa.  Imprezy kulturalne o zasięgu  ogólnopolskim na stałe wpisane w kalendarz imprez: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, Ogólnopolski Turniej Szachowy, Festiwal Rockowy „Rock Alert Festival”, imprezy o zasięgu powiatowym i lokalnym, w których promuje nie tylko miasto Lubartów. Prowadzi działalność wydawniczą, wydając tygodnik miejski  „Lubartowiak. W ciągu roku jest organizatorem około 130 różnorodnych imprez (okolicznościowe, masowe, koncerty, imprezy amatorskich zespołów, przedstawień, konkursów, turniejów, przeglądów, imprez w ramach ferii letnich i zimowych, wystaw artystycznych w Galerii LOK, imprez rozrywkowo – wypoczynkowych, spotkań, odczytów, sesji popularno – naukowych, bądź innych form działalności kulturalno -oświatowych, które gromadzą ponad 37.000 widzów rocznie. W realizacji przyjętych zadań szeroko współpracuje z innymi placówkami kultury, szkołami, stowarzyszeniami, towarzystwami, organizacjami religijnymi, społecznymi, urzędami, przedsiębiorstwami, oraz wszystkimi ludźmi posiadajacymi pomysły i chęci działania na niwie kultury.

LOK posiada salę kinowo – widowiskową na 190 miejsc, amfiteatr miejski na 900 miejsc. Organizuje imprezy na zlecenie, prowadzi obsługę plastyczną i akustyczną, usługi kserograficzne, wypożyczanie strojów ludowych oraz wynajem pomieszczeń na: zebrania, konferencje, jubileusze, pokazy. Utrzymuje i udostępnia  amfiteatr miejski.

 

Data opublikowania: 23:23, 1 czerwca 2012