Kluby sportowe

Lubartów posiada dobrze rozwiniętą bazę sportową oraz rozgrywa szereg imprez sportowych organizowanych przez cztery kluby. Najstarszym z nich i mającym na swoim koncie wiele sukcesów jest Miejski Klub Sportowy LEWART. Pozostałe, chociaż dużo młodsze to nie pozostają jednak daleko w tyle za Lewartem. Są to:

    Młodzieżowy Klub Lekkoatletyczny „NEFRYT”,
    Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy „LUKS”,
    Uczniowski Klub Sportowy „REKORD”.
    Młodzieżowy Klub Sportowy „LUBARTÓW”.
    Sekcja Tenisa Stołowego LEWART LUB

Data opublikowania: 20:01, 7 stycznia 2012