Infrastruktura sportowa

Hala sportowa przy ZS nr 2 w Lubartowie

   W latach 1997-1999 wybudowano halę sportową o powierzchni 1208 m2 z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej wraz z zapleczem socjalnym tj. szatnią, salą ćwiczeń korekcyjnych, pokojem dla nauczycieli, magazynem sprzętu i holem łączącym halę z budynkiem dydaktycznym.

   Inwestycja nie była realizowana przez miasto, lecz w dużym stopniu przez nie współfinansowana. Na budowę hali Miasto Lubartów miasto przeznaczyło ok. 850 tys. PLN.

Orlik

orlik w Lubartowie

 Boisko „Orlik” przy SP 3 w Lubartowie

   Kompleks boisko sportowe zostało stworzone w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o sztucznej nawierzchni z zapleczem szatniowo – sanitarnym. W ramach projektu powstał kompleks dwóch boisk – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Boisko posiada budynek sanitarno – szatniowy. Głównym założeniem programu ORLIK jest udostępnienie społeczeństwu możliwości aktywnego uprawiania sportu. Podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostępności do uprawiania sportu wszystkich, niezależnie od statusu majątkowego czy pozycji społecznej. Ideą kompleksu jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli Polskę do krajów europejskich.
Propagowanie zdrowego stylu życia to jedno z najważniejszych wyzwań jakie stawia projekt „ Moje Boisko Orlik 2012”.

Kort tenisowy

   Kort tenisowy został wykonany z nawierzchni polipropylenowej wraz z podbudową,kort Lubartów ogrodzeniem oraz wyposażeniem sportowym. Nawierzchnia charakteryzuje się sprężystością modułowo-elastyczną co zapewnia konstrukcja słupkowo – krzyżowa modułu. Nawierzchnie z polipropylenu są to nawierzchnie sportowe do stosowania na zewnątrz budynków, w otwartych obiektach sportowych i rekreacyjnych.

Plac zabaw
   Plac zabaw powstał z nawierzchnią syntetyczną według wytycznych programu MEN ”Radosna Szkoła”. Zlokalizowany jest w wewnętrznym dziedzińcu szkoły i otoczony z trzech stron ścianami budynku. Całość urządzeń i sportowy program funkcjonalny został opracowany w oparciu o wytyczne funkcjonalno – ergonomiczne sporządzone przez pracowników naukowych Katedry Metodyki Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

plac zabaw

Plac zabaw przy SP 3 w Lubartowie

  • drążek schodkowy
  • huśtawkę wagowo podwójną 4 osobową
  • zestaw „Pajączek”
  • zestaw system – play.

Data opublikowania: 09:26, 23 kwietnia 2012