Rodzina 500+

Od 1 marca 2020 roku zadania związane z programami 500+, 300+ realizuje Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Lubartowie.

http://www.mops-lubartow.pl

MOPS
ul. 3-go Maja 24A,
21-100 Lubartów

 

Data opublikowania: 11:35, 26 lutego 2020