Rada Seniorów 2016-2020

Rada Seniorów Miasta Lubartów

Na dzień 1 stycznia 2018 r. Rada Seniorów liczy 7 osób:
Żeromska Halina – Przewodnicząca
Włoch Anna – Z-ca Przewodniczącej
Polak Lech – Sekretarz
Misztal Ryszard – członek
Rokicka Alicja – członek
Wierzchoń Regina – członek
Zdunek Zofia – członek
Rada Seniorów Miasta Lubartów prowadzi:
1. Dyżury – konsultacje społeczne w Lubartowskim Ośrodku Kultury –  w każdy poniedziałek
    w godz. 11.00 –  13.00  z wyjątkiem świąt, w okresie 1.07-30.09 przerwa wakacyjna
2. Możliwość spotkań towarzyskich w Bibliotece Miejskiej przy ul Lubelskiej 36 w godz:
Poniedziałek 10.30 – 15.00
Wtorek – 9.00 – 15.00
Środa – 10.00 – 15.00
czwartek 11.30 15.00
Piątek 9.00 – 15.00.
3. Spotkania sportowo – rekreacyjne – zawieszone.
Zapraszamy do uczestnictwa i ewentualnej współpracy.

Dzień Integracji Międzypokoleniowej pod patronatem Burmistrza Miasta Lubartów .

29 maja 2019 r w godz 10.00 – 13.00 w sali widowiskowej Lubartowskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie integracyjne seniorów, dzieci i młodzieży. Organizatorem imprezy jest Rada Seniorów Miasta Lubartów, Klub Aktywnych ART-FIT, LOK.

 


Uchwały Rady Seniorów podjęte w okresie II.2016 r  –  XII.2019 r w sprawach
Nr 1/2016 z dn 11.03.2016 r  – wybór Przewodniczącego R.S. –  Edward Woliński
Nr 2/2016 z dn 11.03.2016 r  – wybór Z-cy Przewodniczącego R.S. – Anna Włoch
Nr 3/2016 z dn 11.03.2016 r  – wybór Sekretarza R.S.          –  Lech Polak
Nr 4/2016 z dn 21.04.2016 r  – ustalenie dyżurów Rady Seniorów
Nr 5/2016 z dn 20.06.2016 r – wnioski zgłaszane przez seniorów do realizacji
Nr 6/2016 z dn 11.07.2016 r  – ustalenie terminu dyżurów RS /poniedziałki w godz. 11.00 – 13.00/
Nr 1/2017 z dn 06.09.2017 r  – zmiana sposobu głosowania z tajnego na jawne
Nr 2/2017 z dn 06.09.2017 r  – wybór Przewodniczącego R.S. – Halina Żeromska
Nr 3/2017 z dn 06.09.2017 r  – przyznanie pierwszej odznaki Aktywny Senior p. Marii Kozioł
Nr 1/2018 z dn 26.03.2018 r  – zatwierdzenie regulaminu przyznawania odznaki Aktywny Seniorów

Nr 2/2018 z dn 24.09.2018 r – W sprawie powołania Komisii do przeanalizowania i przyznania odznaki „AKTYWNY  SENIOR”
Nr 1/2019 z dn 05.08.2019 r – W sprawie powołania Komisii do przeanalizowania i przyznania odznaki „AKTYWNY  SENIOR”

Ustanowioną w 2017 r odznakę  „AKTYWNY SENIOR” – otrzymali

1. Pani Maria Kozioł – 2017 r
2. Pani Alicja Rokicka – 2018r
3. Pani Regina Wierzchoń – 2018 r
4. Pan Wojciech Charliński – 2019 r
5. Pan Andrzej Żeromski – 2019 r

Data opublikowania: 16:13, 13 lutego 2020