Partnerzy programu

 


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych, mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karta przysługuje rodzinie niezależnie od dochodu i na jej podstawie rodziny będą mogły korzystać z uprawnień jakie znajdują się w katalogu ulg i zwolnień zamieszczonych na stronie internetowej MPiPS:
 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/


Z dniem 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę dokumentu elektronicznego (mKDR). 
 
Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać nie tylko swoje Karty, ale również Karty pozostałych członków rodziny.
Aplikacja mKDR umożliwia łatwe i szybkie znalezienie najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny dzięki usłudze geolokalizacji.
 
Osoby zainteresowane otrzymaniem elektronicznej Karty Dużej Rodziny uzyskają informację tutaj

Informacja.
 
Informujemy, że firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację on-line. 
 
Na stronie rodzina.gov.pl oraz empatia.mpips.gov.pl został uruchomiony Moduł Obsługi Partnera. Dzięki niemu firmy i instytucje zainteresowane zapewnieniem zniżek dla rodzin wielodzietnych mogą zgłosić chęć dołączenia do programu Karta Dużej Rodziny poprzez e-deklarację
 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Oświadczenie rodziców

Oświadczenie o kontynuowaniu nauki

Oświadczenie o pozostawaniu w pieczy zastępczej


Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Program „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej”, zwany dalej Programem został przyjęty na posiedzeniu Rady Miasta Lubartów w dniu 23 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XXXIV/186/13. W drodze Zarządzenia Nr VI/496/13 Burmistrza Miasta z dnia 9 sierpnia 2013 roku ustalone zostało logo Programu, wzór karty „Lubartowska Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny Zastępczej”, wzór wniosku, wzór porozumienia oraz procedura przyznawania, wydawania i korzystania z karty.


Cele programu:

  • wspieranie rodzin wielodzietnych,
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej i rodziny zastępczej,
  • ułatwianie rodzinom wielodzietnym i rodzinom zastępczym dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki.

Zgodnie z ww. Uchwałą, uprawnionymi do korzystania z programu są członkowie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkujących na terenie miasta Lubartów, wychowujących co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub 25 roku życia, gdy dziecko uczy się lub studiuje, oraz do 25 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica.
Obecnie Programem objętych jest 60 rodzin. 

 

Dokumenty do pobrania

Partnerzy Programu

Zarządzenie Nr VI/496/13 – wprowadzające

Zarządzenie Nr VII/752/2018 – aktualne

Procedura przyznawania, wydawania i korzystania z Lubartowskiej Karty Dużej Rodziny 3+ i Rodziny Zastępczej

Wniosek o przyznanie karty Rodziny 3+

Formularz Porozumienie z Partnerem Programu

Partnerem programu mogą zostać instytucje publiczne i niepubliczne, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą działające na terenie Miasta Lubartów, które udzielą ulg, zniżek, bonifikat dla beneficjentów Programu.

Aktualni partnerzy Programu:
 

Sala Zabaw „Super Kids”
      Lubartów, ul. Lubelska 75
      tel. 508 654-709
          oferowane zniżki:
               – 10% upustu na bilet wstępu do Sali Zabaw,
               – 10% upustu na imprezy okolicznościowe,


Centrum Obsługi Ubezpieczeniowo – Finansowej

              Genowefa Opalińska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”
       Lubartów, ul. Armii Krajowej 16
       tel. 81 854-10-72, 81 855-45-39
 
       oferowane zniżki:
 
               15% zniżki – Ubezpieczenia Komunikacyjne:
                      a)odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów (OC) 
                      b) Auto Casco (AC+KR) – nie dotyczy ryzyk dodatkowych.
                       (Zniżka dotyczy wyłącznie osób fizycznych będących posiadaczami
                        samochodów osobowych oraz samochodów ciężarowych i ciężarowo
                        – osobowych o DMC do 3,5 tony).
 
                30% zniżki – Ubezpieczenia Majątkowe i Rolne

                     a) Bezpieczna rodzina ( z wyłączeniem ryzyka Assistance DOM)
                     b) Bezpieczny Dom w budowie
                     c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
                     d) Bezpieczna Zagroda.
                     e) Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład
                          gospodarstwa rolnego.


 

Apteka Zielona Danuta Wiśniewska Sp. z o.o.
         ul. Lubelska 20, 21-100 Lubartów
         tel. 81 854-24-20
 
        Informacja na miejscu.

 

Sklep wędkarsko – zoologiczny „MORMYSZKA”
          21–100 Lubartów
          ul. Lubelska 15
          tel. 502 349 123

oferowana zniżka:
15% upustu na cały asortyment


 

Hurtownia MEGASANIT
       Nowoczesne systemy grzewcze, wyposażenie łazienek,
       art. metalowe, art. elektryczne, narzędzia, farby

 

         21-100 Lubartów

         ul. 11 Listopada 1
         tel. 81 854-36-71
 

oferowana zniżka:
10% upustu na cały asortyment

 

Bank Spółdzielczy w Lubartowie
        21-100 Lubartów
        ul. Lubelska 95
        tel. 81 855-04-00
 
oferowana zniżka:
obniżenie oprocentowania kredytu konsumpcyjnego oraz obniżenie prowizji z tytułu udzielenia kredytu konsumpcyjnego (szczegóły).

 

JAZEK Jacek Tchórz
       21–100 Lubartów
       ul. Lubelska 61
       tel. 609 815 879

oferowana zniżka:
8 % zniżki na kurs prawa jazdy kat .B
 

CENTRUM PODATKOWE Magdalena Wawrzyńska – Świderska 
         21 – 100  Lubartów 
         ul. Legionów 37 
         tel.737 44 11 11
 
Oferowana zniżka: 
20% zniżki na sporządzenie rocznego zeznania podatkowego ( PIT-37, PIT-36, PIT-28 ).
 

„Kawa i Zabawa” Ewelina Jedlińska
ul. Powstańców Warszawy 1A
21-100 Lubartów
tel. 667 340 605

10% upustu na bilety wstępu oraz na imprezy okolicznościowe (urodziny dzieci)

Formularz Porozumienia z Partnerem Programu

 

Data opublikowania: 09:40, 14 kwietnia 2014