Gospodarka

   Lubartów ma charakter ponadlokalnego ośrodka handlowego i gospodarczego. W sektorze przedsiębiorstw dominują firmy prowadzone przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne. W mieście działa blisko 2000 podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejsze są placówki handlowe i usługowe. W ostatnich latach wzrosła liczba zakładów produkcyjnych. Szczególnie dynamicznie rozwijają się branże: spożywcza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych), odzieżowa, poligraficzna, produkcji opakowań.

centrum Lubartowa z lotu ptaka

Centrum Lubartowa

   Lubartowskie firmy są w stanie sprostać wysokim wymaganiom. Produkty oferowane przez nie otrzymują medale i wyróżnienia na targach branżowych. Wielu producentów i handlowców prowadzi działalność na skalę regionalną, ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Aktywnie poszukują kooperantów, korzystając z różnych źródeł informacji, biorą udział w imprezach o charakterze wystawienniczym, misjach gospodarczych. Wdrażają nowoczesne technologie i systemy jakościowe.

   Inwestor znajdzie tu podwykonawców z różnych branż (kompleksowa obsługa na etapie inwestycyjnym – biura projektowe, zakłady produkujące materiały budowlane i wykończeniowe, metalowe elementy konstrukcyjne oraz firmy specjalizujące się w usługach w tym zakresie).

Atuty Lubartowa:

 • atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych
 • położenie w pobliżu Lublina
 • usytuowanie przy linii kolejowej oraz przy drogowym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym (droga krajowa nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów)
 • dogodne położenie dla wymiany gospodarczej ze Wschodem
 • nowoczesna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gazociąg, wysypisko odpadów stałych)
 • aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
 • dobre warunki pod zabudowę
 • korzystna struktura wiekowa ludności
 • znaczny potencjał siły roboczej
 • bardzo dobrze rozwinięta baza oświatowa i sportowa

Więcej informacji o charakterze gospodarczym dotyczącym Lubartowa można znaleźć na stronie internetowej www.biznes.lubartow.pl

 

   Lubartów ma charakter ponadlokalnego ośrodka handlowego i gospodarczego. W sektorze przedsiębiorstw dominują firmy prowadzone przez osoby fizyczne oraz spółki cywilne. W mieście działa blisko 2000 podmiotów gospodarczych, wśród których najliczniejsze są placówki handlowe i usługowe. W ostatnich latach wzrosła liczba zakładów produkcyjnych. Szczególnie dynamicznie rozwijają się branże: spożywcza, budowlana (produkcja materiałów budowlanych i wykończeniowych), odzieżowa, poligraficzna, produkcji opakowań.

centrum Lubartowa z lotu ptaka

Centrum Lubartowa

   Lubartowskie firmy są w stanie sprostać wysokim wymaganiom. Produkty oferowane przez nie otrzymują medale i wyróżnienia na targach branżowych. Wielu producentów i handlowców prowadzi działalność na skalę regionalną, ogólnopolską, a nawet międzynarodową. Aktywnie poszukują kooperantów, korzystając z różnych źródeł informacji, biorą udział w imprezach o charakterze wystawienniczym, misjach gospodarczych. Wdrażają nowoczesne technologie i systemy jakościowe.

   Inwestor znajdzie tu podwykonawców z różnych branż (kompleksowa obsługa na etapie inwestycyjnym – biura projektowe, zakłady produkujące materiały budowlane i wykończeniowe, metalowe elementy konstrukcyjne oraz firmy specjalizujące się w usługach w tym zakresie).

Atuty Lubartowa:

 • atrakcyjna oferta terenów inwestycyjnych
 • położenie w pobliżu Lublina
 • usytuowanie przy linii kolejowej oraz przy drogowym szlaku komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym (droga krajowa nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów)
 • dogodne położenie dla wymiany gospodarczej ze Wschodem
 • nowoczesna infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, gazociąg, wysypisko odpadów stałych)
 • aktualny plan zagospodarowania przestrzennego
 • dobre warunki pod zabudowę
 • korzystna struktura wiekowa ludności
 • znaczny potencjał siły roboczej
 • bardzo dobrze rozwinięta baza oświatowa i sportowa

Więcej informacji o charakterze gospodarczym dotyczącym Lubartowa można znaleźć na stronie internetowej www.biznes.lubartow.pl

 

Data opublikowania: 00:04, 5 maja 2004