Projekty ZPORR

Miasto Lubartów zrealizowało 2 projekty ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

 1. „Budowa kanalizacji deszczowej osiedla 1 Maja w Lubartowie”.

 Nr projektu: Z/2.06/III/3.2/242/05.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji.

 Wartość projektu wynosi 2 203 381,74 PLN.

 Udział finansowy:

75 % środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 % środki budżetu państwa

15 % Miasto Lubartów 

2. „Budowa i przebudowa dróg w Lubartowie wraz z kompleksowym odwodnieniem północnej części miasta”.

Nr projektu: Z/2.06/I/1.1.1/112/06.

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Poddziałanie 1.1.1 – Infrastruktura drogowa.

 Wartość projektu wynosi 3 292 843,21 PLN.

 Udział finansowy:

 68,8 % środki Europejskiego Funduszu Rozwoju   Regionalnego

31,2 % Miasto Lubartów

Data opublikowania: 11:50, 31 grudnia 2015