Projekty EFS

 

Miasto Lubartów realizuje nastepujące projekty

Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 
 
 1. „Pomoc stypendialna dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie”
  Nr – Z/2.06/II/2.2/35/04
   
 2. „Program pomocy stypendialnej dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie”
  Nr – Z/2.06/II/2.2/59/05 
   
 3. „Równe szanse – program pomocy stypendialnej dla uczniów II LO w Lubartowie”
  Nr – Z/2.06/II/2.2/83/06
 
Projekty finansowane w ramach II Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
 

 

Data opublikowania: 15:03, 24 marca 2006