Cech rzemiosł różnych

Adres:

21-100 Lubartów,
ul. Armii Krajowej 16
Tel.: 0-81/855 25 55
Starszy Cechu – Henryk Woliński

Tradycje lubartowskiego Cechu sięgają 1575 roku. Od XVI wieku prowadził on nieprzerwanie działalność, nawet podczas rozbiorów i okupacji hitlerowskiej. Od momentu powstania stanowił formę samorządu gospodarczego. Skupiał i nadal skupia rzemieślników. Początkowo Cech miał charakter branżowy. Obecnie zrzesza przedstawicieli różnych profesji.

Sytuacja taka trwa od 1948 roku, kiedy to powstał Cech Rzemiosł Różnych.

W lubartowskim Cechu najliczniej reprezentowana jest branża motoryzacyjna (mechanika, blacharstwo i lakiernictwo samochodowe), cukiernictwo, fryzjerstwo. Przynależność do tej organizacji jest dobrowolna.

Zadania Cechu:

  • reprezentowanie interesów rzemieślników
  • konsolidacja środowiska wytwórców i usługodawców
  • dbałość o przestrzeganie norm etycznych obowiązujących w tym środowisku
  • szkolenie uczniów

Dzięki kontaktom z Izbą Rzemieślniczą i Związkiem Rzemiosła Polskiego osoby zrzeszone mają możliwość kontaktu z Izbami Rzemieślniczymi z Europy Zachodniej (Niemcy, Włochy), posiadają informacje o imprezach targowych i wystawienniczych.

Data opublikowania: 11:05, 5 maja 2004