Informacja o losowaniu na Członków Komitetu Rewitalizacji

Z uwagi na fakt, że liczba zgłoszonych kandydatów na Członków Komitetu, przekroczyła limit miejsc dla 4 kategorii, określonych w §3 ust. 3 Regulaminu Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów, wybór członków w tych kategoriach nastąpi w wyniku losowania.

Losowanie odbędzie się w następujących kategoriach:
– Właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz członkowie kooperatywy mieszkaniowej współdziałający w celu realizacji na obszarze rewitalizacji inwestycji mieszkaniowej w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych;

– Mieszkańcy spoza obszaru rewitalizacji;

– Osoby prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie Gminy Miasto Lubartów;

– Przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i grup nieformalnych działających lub zamierzających działać na terenie Gminy Miasto Lubartów.

Termin losowania na Członków Komitetu Rewitalizacji: 28 maja 2024 r., siedziba Urzędu Miasta Lubartów, sala nr 105, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, godzina 9.30.

Data opublikowania: 14:17, 20 maja 2024

Kategorie: Aktualności, Gminny Program Rewitalizacji