Lubartów wśród miast Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego

W dniu 9 maja 2024 roku w ramach starań Lublina o Europejską Stolicę Kultury 2029, została zawarta Unia Kultury Obszaru Metropolitalnego – deklaracja współpracy kulturalnej w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt zakłada wspólne przedsięwzięcia artystyczne oraz wzajemną promocję miast, gmin i powiatów. Przedstawiciele samorządów, w tym Burmistrz Lubartowa Krzysztof Paśnik podpisali deklarację w tej sprawie. Miasto Lubartów, a także inne miasta i gminy – stałyby się jednym z miejsc aktywności kulturalnej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury.

Działanie na rzecz „Europejskich Stolic Kultury” ma na celu ochronę i promowanie bogactwa i różnorodności kultur w Europie oraz podkreślanie ich cech wspólnych, przy jednoczesnym zwiększaniu poczucia przynależności obywateli do wspólnej przestrzeni kulturowej. Działanie ma zachęcać do wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego, a także do wyeksponowania wspólnego dziedzictwa kulturowego. Ma również na celu wspieranie wkładu kultury w długoterminowy rozwój miast, które mogą włączyć w działania otaczające je obszary, zgodnie z ich indywidualnymi strategiami i priorytetami.

 

Data opublikowania: 08:47, 13 maja 2024

Kategorie: Aktualności