Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Lubartów, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXlll/450/2023 Rady Miasta Lubartów z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, ogłasza nabór na członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Miasto Lubartów w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Lubartów, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Lubartów na lata 2023-2030.

 

Data opublikowania: 14:21, 24 kwietnia 2024

Kategorie: Aktualności, Gminny Program Rewitalizacji