Spotkanie konsultacyjne

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne online, podczas którego zbierane będą uwagi do projektu uchwały w  sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Miasto Lubartów.

Spotkanie zaplanowane jest na dzień 14 listopada 2023 r., na godzinę 15.30

Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/83192449490?pwd=kYjJfH59sJTsMs8U6AknqM8n0OKwCz.1

Data opublikowania: 11:20, 13 listopada 2023

Kategorie: Aktualności