Wyniki otwartego konkursu ofert 2023 pożytek publiczny, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Data opublikowania: 10:38, 26 września 2023

Kategorie: Aktualności