Program „Aktywna tablica”

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Gmina Miasto Lubartów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w kwocie 70 000,00 zł, Całkowity koszt zadania wynosi 87 500,00 zł.

Program „Aktywna tablica”, ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowanie otrzymały następujące szkoły:

• Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Lubartowie – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł;
• Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie – kwota wsparcia finansowego – 35 000,00 zł, kwota wkładu własnego – 8 750,00 zł, łączny koszt zadania wynosi 43 750,00 zł.

Umowa w sprawie udzielenia w 2023 rok wsparcia finansowanego w ramach Rządowego program programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” została podpisana 17 sierpnia 2023 r.

Data opublikowania: 10:39, 1 września 2023

Kategorie: Aktualności, Programy rządowe