Otwarty konkurs ofert 2023 pożytek publiczny – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku budżetowym 2023 – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej, tenisie stołowym i taekwondo, w tym organizacja wydarzeń upamiętniających 480-lecie Miasta Lubartów.

Burmistrz Miasta Lubartów ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku o charakterze pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez przeprowadzenie szkolenia sportowego oraz  współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, tenisie stołowym i taekwondo, w tym organizacja wydarzeń upamiętniających 480-lecie Miasta Lubartów.

Rodzaje zadań publicznych, na które mogą być udzielane dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

– szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej – udział w meczach ligowych i turniejach, z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy założenia Miasta Lubartów;

– szkolenie i współzawodnictwo sportowe w tenisie stołowym – udział w meczach ligowych i turniejach, z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy założenia Miasta Lubartów;

– szkolenie i współzawodnictwo sportowe w taekwondo – udział w zawodach sportowych, z uwzględnieniem jubileuszu 480 rocznicy założenia Miasta Lubartów.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 września 2023 roku.

Szczegółowe informacje-BIP

Data opublikowania: 13:56, 18 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności