Miasta partnerskie odwiedziły Lubartów

Podczas Dni Miasta 2023 gościliśmy delegacje z miast partnerskich: Hajdúdorog na Węgrzech, Raseiniai na Litwie oraz z Miasta Sławuta na Ukrainie i Związku Polaków na Ukrainie – Oddział w Sławucie.

Z powodu trwającej wojny nie mogła przybyć  delegacja z Emilczyna na Ukrainie. Burmistrz tego miasta przekazał list z podziękowaniami oraz z wyrazami wdzięczności za gotowość pomocy Ukrainie ze strony naszego kraju i Lubartowa.

Z okazji 480-lecia Lubartowa nasi goście otrzymali pamiątkowe medale. Szczególne podziękowania otrzymał Pan Benediktas Siliunas, wieloletni pracownik i zastępca dyrektora Szkoły Sztuki w naszym mieście partnerskim Raseiniai na Litwie. Zna doskonale język polski, co niewątpliwie ułatwiało przez wiele lat kontakt między naszymi miastami. Wielokrotnie uczestniczył jako tłumacz w spotkaniach obu miast partnerskich Lubartowa i Rasieiniai. Współpracował ze Społeczną Szkołą Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Lubartowie.  W roku 2022 był koordynatorem wspólnego projektu Raseiniai – Lubartów – Sandomierz „W poszukiwaniu Wspólnego Bohatera”, w którym uczestniczyła młodzież ze Szkoły Sztuki w Raseiniai oraz młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie.

Dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym gościom za przybycie.

 

Miasto Hajdúdorog

Hajdúdorog jest miastem zamieszkiwanym przez blisko 9,5 tys. mieszkańców, położonym w regionie Hajdu-Bihar. To region we wschodnich Węgrzech, przy granicy z Rumunią. W sierpniu 2003 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę w sprawie współpracy społeczności miasta Lubartowa ze społecznością miasta Hajdudorog.

Miasto Raseiniai

Raseiniai to miasto w okręgu kowieńskim, jest siedzibą rejonu rosieńskiego, liczy 12 300 mieszkańców. Leży nad rzeką Hosienką, 76 km na północny zachód od Kowna. Od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku Raseiniai było miejscem obrad sejmików ziemskich Księstwa Żmudzkiego. Przyjaźń między Lubartowem a gminą Raseiniai rozpoczęła się w 1998 roku.

Miasto Sławuta

Sławuta to miasto rejonowe w obwodzie chmielnickim Ukrainy, nad Horyniem. Sławuta położona jest na Wysoczyźnie Wołyńskiej. Samorząd Lubartowa nawiązał współpracę ze Sławutą 21 września 2016 roku. Lubartów i Sławutę łączy ród Sanguszków. W 1506 roku Sanguszkowie założyli w Sławucie legendarną stadninę koni, która istniała przez 400 lat do 1917 roku. Sławuta otrzymała prawa miejskie 25 kwietnia 1633 roku jako Sławutyn. Od roku 1720 była siedzibą rodu książęcego Sanguszków, którzy okazali się faktycznymi dobroczyńcami miasta, aktywnie inwestowali w rozwój gospodarczy i socjalny regionu.

Więcej informacji na temat miast partnerskich >>>


Związek Polaków na Ukrainie Oddział w Sławucie

Oddział zajmuje się przede wszystkim pracą kulturalno-oświatową, mającą służyć odrodzeniu narodowemu Polaków. Wśród członków związku są nauczyciele, lekarze, pracownicy kultury, urzędnicy, a nawet dyrektorzy. W orbicie działania związku pozostają oczywiście nie tylko osoby posiadające związkową legitymację. Dzięki działaniom Związku dzieci uczą się na zajęciach fakultatywnych języka polskiego.

 

 

Data opublikowania: 14:38, 2 czerwca 2023

Kategorie: Aktualności