Wyniki otwartego konkursu ofert 2023 pożytek publiczny – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubartów na lata 2023-2025 w ramach dotacji z budżetu Gminy Miasta Lubartów w roku 2023 dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data opublikowania: 10:25, 11 maja 2023

Kategorie: Aktualności