Informacja w sprawie Jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. To honorowe odznaczenie nadawane jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach oraz Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów.

Burmistrz Miasta Lubartów serdecznie zaprasza zainteresowane pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Lubartów, które w tym roku obchodzą Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego do zgłoszenia tego faktu w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lubartowie. Zaproszenie skierowane jest również do par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, a nie zostały odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym następnego roku, wniosek można składać od miesiąca listopada br.

W celu zainicjowania procedury nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy złożyć wniosek, będący jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony i podpisany przez małżonków wniosek można przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Lubartów ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów, złożyć przez osobę trzecią lub osobiście. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Stanu Cywilnego  pok. nr 6 oraz na stronie www.umlubartow.bip.lubelskie.pl.

Złożenie wniosku podpisanego przez Jubilatów jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem  o nadanie medalu do Wojewody Lubelskiego jako organu wnioskującego, który z kolei po weryfikacji dokumentów przekazuje wniosek do Kancelarii Prezydenta, celem nadania odznaczenia. Od momentu złożenia wniosku cała procedura trwa ok. 6 miesięcy. Po otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego odznaczeń i legitymacji Burmistrz Miasta Lubartów powiadamia Jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Kontakt w przedmiotowej sprawie i dodatkowe informacje – Urząd Stanu Cywilnego pok. nr 6, nr tel. 81 85 44 617 oraz 81 85 52 015.

Data opublikowania: 13:47, 11 maja 2023

Kategorie: Aktualności