Konsultacje społeczne Koncepcji Inwestycyjnej „Lubartów – zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu”

W dniach od 20 do 27 kwietnia 2023 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania Koncepcji Inwestycyjnej „Lubartów – zielone miasto, przyjazne dla ludzi i klimatu”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w trybie:

– Zgłaszania uwag i opinii na piśmie lub na formularzu dostępnym na stronie BIP Urzędu Miasta Lubartów w zakładce Konsultacje Społeczne i przesłanie na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21-100 Lubartów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konsultacje@umlubartow.pl.

– Zgłaszanie uwag i opinii poprzez wypełnienie formularza dostępnego w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła Il 12, 21-100 Lubartów, w Biurze Obsługi Mieszkańców lub w pokoju nr 207.

Koncepcja Lubartów stanowi kontynuację działań miasta na rzecz ochrony środowiska i redukcji emisji do atmosfery gazów cieplarnianych. Obecnie znane technologie wytwarzania energii pozwalają na stopniowe zastąpienie nieefektywnych środowiskowo systemów wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej źródłami odnawialnymi lub niskoemisyjnymi pracującymi w skojarzeniu. Koncepcja opiera się na kilku filarach:

  • wytwarzania jak największej ilości energii z OZE (fotowoltaiczne instalacje gruntowe i obiektowe),
  • wykorzystanie energii odnawialnej w transporcie,
  • uruchomienie zeroemisyjnej komunikacji publicznej wraz z infrastrukturą ładowania,
  • produkcji energii w skojarzeniu z ciepłem (kogeneracja),
  • modernizacje miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ponowne wykorzystanie wody z oczyszczalni ścieków dla celów gospodarczych,
  • wdrożenie rozwiązań mających na celu przywrócenie do życia produktów, które nie utraciły swojej funkcjonalności oraz ograniczenie ilości utylizowanej żywności i jej marnowania.

Przyjęte rozwiązania przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców oraz zapobiegną degradacji środowiska naturalnego. Szczegóły oraz dokumenty znajdują się   Tutaj

Data opublikowania: 10:14, 12 kwietnia 2023

Kategorie: Aktualności