Zasłużony dla Miasta Lubartowa – zgłoszenia wniosków

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 480-lecia nadania praw miejskich miastu Lubartów Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza radnych Rady Miasta Lubartów, organizacje społeczne, gospodarcze, stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne do zgłaszania wniosków o nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA LUBARTOWA”.

Tytuł może być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom oraz organizacjom społecznym, zawodowym, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym za wybitne zasługi dla Miasta Lubartowa. Wniosek o nadanie tytułu powinien zawierać:

  • dane o kandydacie;
  • określenie zasług uzasadniających nadanie tytułu.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, 21 – 100 Lubartów w terminie od 22 marca 2023 r. do 7 kwietnia 2023 r.

Data opublikowania: 12:39, 22 marca 2023

Kategorie: Aktualności